Fotografering (+ 3 digitala bilder): 1695kr
Bilder därutöver: 199kr/st

I priset för fotografering ingår ca 60 minuter fotografering, reseersättning inom nordvästra Skåne, redigering av samtliga bilder och slutligen utvalda foton som digitala filer att själv framkalla så många gånger du vill!

Betalning sker med faktura.

Välkommen att boka en tid!